VNF THAM DỰ BUỔI TẬP HUẤN THÀNH VIÊN QUY MÔ TOÀN QUỐC CỦA MXV

10/06/2022 | 10:54
MXV TẬP HUẤN THÀNH VIÊN QUY MÔ TOÀN QUỐC: BƯỚC ĐỆM ĐỂ THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN ĐỘT PHÁ
 
Vào sáng nay 01/07/2022, MXV đã tổ chức buổi tập huấn thành viên với quy mô toàn quốc. Đại diện Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) Thành viên Kinh doanh số 101, đã tham gia trực tiếp tại buổi tập huấn với những ghi nhận và đóng góp quan trọng trọng đem đến cái nhìn tổng quan về hơn về định hướng phát triển trong tương lai của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) đối với các thành viên kinh doanh.
 
Mục tiêu của buổi tập huấn nhằm hỗ trợ các thành viên thị trường cập nhật, hiểu rõ và tuân thủ pháp luật Việt Nam; các quy định của các Sở Giao dịch quốc tế liên thông; và các quy chế, quy định do MXV ban hành. Thông qua các tham luận và ý kiến đóng góp, MXV và các thành viên thị trường đã trực tiếp tương tác, trao đổi, thảo luận về các vấn đề trọng tâm trong hoạt động tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam, từng bước nâng cao sự chuyên nghiệp và bảo đảm sự phát triển bền vững của thị trường.
Buổi tập huấn cũng phần nào khẳng định được Sự chuyên nghiệp trong vận hành và tổ chức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV); tính minh bạch cũng như sự đa dạng về sản phẩm của thị trường giao dịch hàng hóa Phái Sinh.
 
 VNF Kính Chúc khách hàng có một ngày giao dịch thành công! 
 

VNF – Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)