Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng

10/23/2022 | 10:11

VNF trân trọng thông báo!

Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, VNF xin Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau: 

- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

MPOU22

Dầu cọ thô 09/2022

30/08/2022

Trước 15:00 ngày 26/08/2022

2

XBU22

Đậu tương mini 09/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 29/08/2022

3

ZREU22

Gạo thô 09/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 29/08/2022

4

XWU22

Lúa mỳ mini 09/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 29/08/2022

5

KWEU22

Lúa mỳ Kansas 09/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 29/08/2022

6

XCU22

Ngô mini 09/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 29/08/2022

7

SIEU22

Bạc 09/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 29/08/2022

8

SILU22

Bạc micro 09/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 29/08/2022

9

CPEU22

Đồng 09/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 29/08/2022

10

PLEU22

Bạch kim 09/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 29/08/2022

11

ZLEU22

Dầu đậu tương 09/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 30/08/2022

12

ZSEU22

Đậu tương 09/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 30/08/2022

13

ZMEU22

Khô đậu tương 09/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 30/08/2022

14

ZWAU22

Lúa mỳ 09/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 30/08/2022

15

ZCEU22

Ngô 09/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 30/08/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

XBU22

Đậu tương mini 09/2022

14/09/2022

Trước 21:00 ngày 29/08/2022

2

XWU22

Lúa mỳ mini 09/2022

14/09/2022

Trước 21:00 ngày 29/08/2022

3

XCU22

Ngô mini 09/2022

14/09/2022

Trước 21:00 ngày 29/08/2022

4

QOV22

Dầu Brent 10/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 29/08/2022

5

BMV22

Dầu Brent mini 10/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 29/08/2022

6

RBEU22

Xăng RBOB 09/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 29/08/2022

 

 

 

 

 

Đề nghị khách hàng lưu ý đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 249/QĐ/TGĐ-MXV ngày 06/04/2022.

VNF – Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)