Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng

03/15/2022 | 15:42

VNF trân trọng thông báo!

Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, VNF xin Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau: 

- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

KCEU22

Cà phê Arabica 09/2022

23/08/2022

Trước 21:00 ngày 22/08/2022

2

NQGU22

Khí tự nhiên mini 09/2022

24/08/2022

Trước 21:00 ngày 22/08/2022

3

CCEU22

Ca cao 09/2022

25/08/2022

Trước 21:00 ngày 23/08/2022

4

NGEU22

Khí tự nhiên 09/2022

25/08/2022

Trước 21:00 ngày 23/08/2022

5

LRCU22

Cà phê Robusta 09/2022

25/08/2022

Trước 21:00 ngày 24/08/2022

6

MQIU22

Bạc mini 09/2022

29/08/2022

Trước 21:00 ngày 25/08/2022

7

MQCU22

Đồng mini 09/2022

29/08/2022

Trước 21:00 ngày 25/08/2022

8

MHGU22

Đồng micro 09/2022

29/08/2022

Trước 21:00 ngày 25/08/2022

9

BMV22

Dầu Brent mini 10/2022

29/08/2022

Trước 21:00 ngày 25/08/2022

10

RBEU22

Xăng RBOB 09/2022

29/08/2022

Trước 21:00 ngày 25/08/2022

11

QOV22

Dầu Brent 10/2022

29/08/2022

Trước 21:00 ngày 26/08/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

NQGU22

Khí tự nhiên mini 09/2022

26/08/2022

Trước 21:00 ngày 24/08/2022

2

SIEQ22

Bạc 08/2022

29/08/2022

Trước 21:00 ngày 25/08/2022

3

MQIU22

Bạc mini 09/2022

29/08/2022

Trước 21:00 ngày 25/08/2022

4

SILQ22

Bạc micro 08/2022

29/08/2022

Trước 21:00 ngày 25/08/2022

5

CPEQ22

Đồng 08/2022

29/08/2022

Trước 21:00 ngày 25/08/2022

6

MQCU22

Đồng mini 09/2022

29/08/2022

Trước 21:00 ngày 25/08/2022

7

MHGU22

Đồng micro 09/2022

29/08/2022

Trước 21:00 ngày 25/08/2022

8

PLEQ22

Bạch kim 08/2022

29/08/2022

Trước 21:00 ngày 25/08/2022

9

NGEU22

Khí tự nhiên 09/2022

29/08/2022

Trước 21:00 ngày 25/08/2022

10

LRCU22

Cà phê Robusta 09/2022

26/09/2022

Trước 21:00 ngày 26/08/2022

 

 

 

 

 

Đề nghị khách hàng lưu ý đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 249/QĐ/TGĐ-MXV ngày 06/04/2022.

VNF – Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)