THÔNG BÁO THỜI HẠN TẤT TOÁN CÁC HỢP ĐỒNG ĐẾN NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN VÀ NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG

04/13/2022 | 16:54

VNF trân trọng thông báo!

Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, VNF xin Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau: 

- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

NQGQ22

Khí tự nhiên mini 08/2022

22/07/2022

Trước 21:00 ngày 20/07/2022

2

NGEQ22

Khí tự nhiên 08/2022

25/07/2022

Trước 21:00 ngày 21/07/2022

3

BMU22

Dầu Brent mini 09/2022

27/07/2022

Trước 21:00 ngày 25/07/2022

4

RBEQ22

Xăng RBOB 08/2022

27/07/2022

Trước 21:00 ngày 25/07/2022

5

MHGQ22

Đồng micro 08/2022

27/07/2022

Trước 21:00 ngày 25/07/2022

6

MQCQ22

Đồng mini 08/2022

27/07/2022

Trước 21:00 ngày 25/07/2022

7

QOU22

Dầu Brent 09/2022

27/07/2022

Trước 21:00 ngày 26/07/2022

8

XBQ22

Đậu tương mini 08/2022

29/07/2022

Trước 21:00 ngày 27/07/2022

9

MPOQ22

Dầu cọ thô 08/2022

29/07/2022

Trước 15:00 ngày 27/07/2022

10

SIEQ22

Bạc 08/2022

29/07/2022

Trước 21:00 ngày 27/07/2022

11

SILQ22

Bạc micro 08/2022

29/07/2022

Trước 21:00 ngày 27/07/2022

12

CPEQ22

Đồng 08/2022

29/07/2022

Trước 21:00 ngày 27/07/2022

13

PLEQ22

Bạch kim 08/2022

29/07/2022

Trước 21:00 ngày 27/07/2022

14

ZLEQ22

Dầu đậu tương 08/2022

29/07/2022

Trước 21:00 ngày 28/07/2022

15

ZSEQ22

Đậu tương 08/2022

29/07/2022

Trước 21:00 ngày 28/07/2022

16

ZMEQ22

Khô đậu tương 08/2022

29/07/2022

Trước 21:00 ngày 28/07/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

NQGQ22

Khí tự nhiên mini 08/2022

26/07/2022

Trước 21:00 ngày 22/07/2022

2

SIEN22

Bạc

07/2022

27/07/2022

Trước 21:00 ngày 25/07/2022

3

SILN22

Bạc micro 07/2022

27/07/2022

Trước 21:00 ngày 25/07/2022

4

CPEN22

Đồng

07/2022

27/07/2022

Trước 21:00 ngày 25/07/2022

5

MHGQ22

Đồng micro 08/2022

27/07/2022

Trước 21:00 ngày 25/07/2022

6

MQCQ22

Đồng mini 08/2022

27/07/2022

Trước 21:00 ngày 25/07/2022

7

PLEN22

Bạch kim 07/2022

27/07/2022

Trước 21:00 ngày 25/07/2022

8

NGEQ22

Khí tự nhiên 08/2022

27/07/2022

Trước 21:00 ngày 25/07/2022

9

XBQ22

Đậu tương mini 08/2022

12/8/2022

Trước 21:00 ngày 27/07/2022

10

QOU22

Dầu Brent 09/2022

29/07/2022

Trước 21:00 ngày 27/07/2022

11

BMU22

Dầu Brent mini 09/2022

29/07/2022

Trước 21:00 ngày 27/07/2022

12

RBEQ22

Xăng RBOB 08/2022

29/07/2022

Trước 21:00 ngày 27/07/2022

 

 

 

 

 

Đề nghị khách hàng lưu ý đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 249/QĐ/TGĐ-MXV ngày 06/04/2022.

VNF – Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)

Đối tác của chúng tôi