THÔNG BÁO THỜI HẠN TẤT TOÁN CÁC HỢP ĐỒNG ĐẾN NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN VÀ NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG

03/06/2022 | 15:38

VNF trân trọng thông báo!

Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, VNF xin Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau: 

- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

ZFTQ22

Cao su TSR20 08/2022

29/07/2022

Trước 15:00 ngày 13/07/2022

2

QWQ22

Đường trắng 08/2022

15/07/2022

Trước 21:00 ngày 13/07/2022

3

NQMQ22

Dầu WTI mini 08/2022

15/07/2022

Trước 21:00 ngày 13/07/2022

4

MCLEQ22

Dầu WTI micro 08/2022

15/07/2022

Trước 21:00 ngày 13/07/2022

5

FEFN22

Quặng sắt 07/2022

29/07/2022

Trước 21:00 ngày 13/07/2022

6

CLEQ22

Dầu WTI 08/2022

18/07/2022

Trước 21:00 ngày 15/07/2022

 

 

 

 

 

 

- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

ZLEN22

Dầu đậu tương 07/2022

14/07/2022

Trước 21:00 ngày 12/07/2022

2

ZSEN22

Đậu tương 07/2022

14/07/2022

Trước 21:00 ngày 12/07/2022

3

ZREN22

Gạo thô 07/2022

14/07/2022

Trước 21:00 ngày 12/07/2022

4

ZMEN22

Khô đậu tương 07/2022

14/07/2022

Trước 21:00 ngày 12/07/2022

5

ZWAN22

Lúa mỳ 07/2022

14/07/2022

Trước 21:00 ngày 12/07/2022

6

KWEN22

Lúa mỳ Kansas 07/2022

14/07/2022

Trước 21:00 ngày 12/07/2022

7

ZCEN22

Ngô 07/2022

14/07/2022

Trước 21:00 ngày 12/07/2022

8

CCEN22

Ca cao 07/2022

14/07/2022

Trước 21:00 ngày 12/07/2022

9

MPON22

Dầu cọ thô 07/2022

15/07/2022

Trước 15:00 ngày 13/07/2022

10

ZFTQ22

Cao su TSR20 08/2022

29/07/2022

Trước 15:00 ngày 13/07/2022

11

QWQ22

Đường trắng 08/2022

15/07/2022

Trước 21:00 ngày 13/07/2022

12

FEFN22

Quặng sắt 07/2022

29/07/2022

Trước 21:00 ngày 13/07/2022

13

KCEN22

Cà phê Arabica 07/2022

19/07/2022

Trước 21:00 ngày 15/07/2022

14

NQMQ22

Dầu WTI mini 08/2022

19/07/2022

Trước 21:00 ngày 15/07/2022

15

MCLEQ22

Dầu WTI micro 08/2022

19/07/2022

Trước 21:00 ngày 15/07/2022

16

CLEQ22

Dầu WTI 08/2022

20/07/2022

Trước 21:00 ngày 18/07/2022

 

 

 

 

 

Đề nghị khách hàng lưu ý đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 249/QĐ/TGĐ-MXV ngày 06/04/2022.

VNF – Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)

Đối tác của chúng tôi