Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng

10/16/2023 | 10:53

VNF trân trọng thông báo!

Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, VNF xin Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau: 

- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

NGEG23

Khí tự nhiên 02/2023

25/01/2023

Trước 21:00 ngày 23/01/2023

2

MQCG23

Đồng mini 02/2023

27/01/2023

Trước 21:00 ngày 25/01/2023

3

MHGG23

Đồng micro 02/2023

27/01/2023

Trước 21:00 ngày 25/01/2023

4

BMH23

Dầu Brent mini 03/2023

27/01/2023

Trước 21:00 ngày 25/01/2023

5

RBEG23

Xăng RBOB 02/2023

27/01/2023

Trước 21:00 ngày 25/01/2023

6

QOH23

Dầu Brent 03/2023

27/01/2023

Trước 21:00 ngày 26/01/2023

7

MPOG23

Dầu cọ thô 02/2023

31/01/2023

Trước 15:00 ngày 27/01/2023

8

SIEG23

Bạc 02/2023

31/01/2023

Trước 21:00 ngày 27/01/2023

9

SILG23

Bạc micro 02/2023

31/01/2023

Trước 21:00 ngày 27/01/2023

10

CPEG23

Đồng 02/2023

31/01/2023

Trước 21:00 ngày 27/01/2023

11

PLEG23

Bạch kim 02/2023

31/01/2023

Trước 21:00 ngày 27/01/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

NQGG23

Khí tự nhiên mini 02/2023

26/01/2023

Trước 21:00 ngày 24/01/2023

2

SIEF23

Bạc 01/2023

27/01/2023

Trước 21:00 ngày 25/01/2023

3

SILF23

Bạc micro 01/2023

27/01/2023

Trước 21:00 ngày 25/01/2023

4

CPEF23

Đồng 01/2023

27/01/2023

Trước 21:00 ngày 25/01/2023

5

MQCG23

Đồng mini 02/2023

27/01/2023

Trước 21:00 ngày 25/01/2023

6

MHGG23

Đồng micro 02/2023

27/01/2023

Trước 21:00 ngày 25/01/2023

7

PLEF23

Bạch kim 01/2023

27/01/2023

Trước 21:00 ngày 25/01/2023

8

NGEG23

Khí tự nhiên 02/2023

27/01/2023

Trước 21:00 ngày 25/01/2023

9

QOH23

Dầu Brent 03/2023

31/01/2023

Trước 21:00 ngày 27/01/2023

10

BMH23

Dầu Brent mini 03/2023

31/01/2023

Trước 21:00 ngày 27/01/2023

11

RBEG23

Xăng RBOB 02/2023

31/01/2023

Trước 21:00 ngày 27/01/2023

 

 

 

 

 

Đề nghị khách hàng lưu ý đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

VNF – Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)