Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng

02/14/2022 | 14:59

VNF trân trọng thông báo!

Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, VNF xin Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau: 

- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

CTEZ22

Bông sợi 12/2022

23/11/2022

Trước 21:00 ngày 21/11/2022

2

CCEZ22

Ca cao 12/2022

23/11/2022

Trước 21:00 ngày 21/11/2022

3

NQGZ22

Khí tự nhiên mini 12/2022

23/11/2022

Trước 21:00 ngày 21/11/2022

4

NGEZ22

Khí tự nhiên 12/2022

24/11/2022

Trước 21:00 ngày 22/11/2022

5

MQIZ22

Bạc mini 12/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

6

MQCZ22

Đồng mini 12/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

7

MHGZ22

Đồng micro 12/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

8

BMF23

Dầu Brent mini 01/2023

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

9

RBEZ22

Xăng RBOB 12/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

10

QOF23

Dầu Brent 01/2023

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 25/11/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

CTEZ22

Bông sợi 12/2022

07/12/2022

Trước 21:00 ngày 22/11/2022

2

NQGZ22

Khí tự nhiên mini 12/2022

25/11/2022

Trước 21:00 ngày 23/11/2022

3

SIEX22

Bạc 11/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

4

MQIZ22

Bạc mini 12/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

5

SILX22

Bạc micro 11/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

6

CPEX22

Đồng 11/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

7

MQCZ22

Đồng mini 12/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

8

MHGZ22

Đồng micro 12/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

9

PLEX22

Bạch kim 11/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

10

NGEZ22

Khí tự nhiên 12/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

 

 

 

 

 

Đề nghị khách hàng lưu ý đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

VNF – Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)