Thông báo ngừng giao dịch để chấm dứt tư cách Thành viên tự nguyện

04/16/2023 | 16:51

VNF trân trọng thông báo!

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam thông báo tới Quý Thành viên Thông báo số 287/TB/TGĐ-MXV ngày 16/03/2023 về việc Ngừng giao dịch để chấm dứt tư cách Thành viên tự nguyện đối với TVKD 010.

287TB vv Ngừng giao dịch để chấm dứt tư cách Thành viên tự nguyện - TVKD 010 ngày 16.03.2023

VNF – Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)