Thông báo Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

05/11/2022 | 17:46

VNF trân trọng thông báo!

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi Quý Thành viên Thông báo số 480/TB/TGĐ-MXV ngày 11/07/2022 vv Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại MXV vào ngày 18/07/2022 (Thứ 2).

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm.

501TB vv Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 11.07.2022

VNF – Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)

Đối tác của chúng tôi