Thông báo Giảm hạn mức giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa của mặt hàng Niken LME tại MXV

02/23/2022 | 14:45

VNF trân trọng thông báo!

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi Quý Thành viên vv Quyết định số 881/TB/TGĐ-MXV về việc Giảm hạn mức giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa của mặt hàng Niken LME tại MXV.

881QĐ vv Giảm hạn mức giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa của mặt hàng Niken LME tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 23.11.2022

 

VNF – Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)