Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại MXV

05/26/2022 | 17:26

VNF trân trọng thông báo!

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi Quý Thành viên vv Quyết định số 721/QĐ/TGĐ-MXV về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 27/9/2022.

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm.

721QĐ vv Ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 26.9.2022

VNF - Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương).