THÔNG BÁO BAN HÀNH MỨC KÝ QUỸ HÀNG HÓA TẠI MXV

09/18/2023 | 09:58

VNF trân trọng thông báo!

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi Quý Thành viên về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 20/02/2023.

211QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 17.02.2023

VNF – Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)