Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa Kim loại LME tại MXV

01/21/2022 | 13:44

VNF trân trọng thông báo!

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi Quý Thành viên vv Quyết định số 877/TB/TGĐ-MXV về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa Kim loại LME tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 21/11/2022.

877QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa Kim loại LME tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 18.11.2022

VNF – Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)