Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Dầu thô tại MXV

02/21/2022 | 14:10

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư,

Thông qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), VNF xin gửi tới Quý Nhà đầu tư Quyết định v/v Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Dầu thô tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 21/9/2022.

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm.

703QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 20.9.2022

704QĐ vv Ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Dầu thô tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 20.9.2022

VNF - Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương).