Thông báo Ban hành hạn mức vị thế mở của Tài khoản giao dịch hàng hóa đối với từng mặt hàng niêm yết giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

11/05/2022 | 11:48

VNF trân trọng thông báo!

Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi đến Quý Thành viên Quyết định số 484/QĐ/TGĐ-MXV ngày 05/07/2022 về việc Ban hành hạn mức vị thế mở của Tài khoản giao dịch hàng hóa đối với từng mặt hàng niêm yết giao dịch tại MXV.

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm

484QĐ vv Ban hành hạn mức vị thế mở của Tài khoản giao dịch hàng hóa đối với từng mặt hàng niêm yets giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 05.07.2022

VNF – Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)

Đối tác của chúng tôi