Thông báo Ban hành hạn mức vị thế mở của Tài khoản giao dịch hàng hóa đối với từng mặt hàng niêm yết giao dịch tại MXV

04/26/2022 | 16:39

VNF trân trọng thông báo!

Nhằm đảm bảo công tác quản trị rủi ro tại Quý Thành viên và đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong quá trình giao dịch, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi Quý Thành viên vv Quyết định số 720/QĐ/TGĐ-MXV về việc Ban hành hạn mức vị thế mở của Tài khoản giao dịch hàng hóa đối với từng mặt hàng niêm yết giao dịch tại MXV

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm.

720QĐ vv Ban hành hạn mức vị thế mở của Tài khoản giao dịch hàng hóa đối với từng mặt hàng niêm yết giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 26.9.2022

VNF - Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương).