Thông báo Áp dụng Hợp đồng kiêm giấy đề nghị mở tài khoản giao dịch hàng hóa

09/15/2022 | 09:54

VNF trân trọng thông báo!

  • Căn cứ thực tế diễn biến tổ chức quản lý và điều hành thị trường;
  • Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hoá VNF xin gửi hợp đồng chỉnh sửa bổ sung "Hợp đồng kiêm giấy đề nghị mở tài khoản giao dịch hàng hóa". Trong đó đã được chỉnh sửa bổ sung thêm một số điều khoản cùng các thuật ngữ để tránh tối đa các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến lệnh giao dịch, ủy thác giao dịch và hoạt động giao dịch của Quý Khách hàng.

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hoá VNF xin thông báo và triển khai áp dụng "Hợp đồng kiêm giấy đề nghị mở tài khoản giao dịch hàng hóa" này trong hoạt động nghiệp vụ mở tài khoản giao dịch từ tháng 9 năm 2022.

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm.

HD_VNF_Chỉnh sửa bổ sung

VNF - Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương).