THỜI GIAN GIAO DỊCH CỦA CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI P3 | NHÓM NĂNG LƯỢNG

02/26/2022 | 14:27

Trong 2 năm qua nhóm hàng hóa năng lượng đã có tốc độ tăng trưởng vượt bậc. Đặc biệt là đối với các mặt hàng dầu thô WTI và Brent. VNF cũng đã đưa các sản phẩm mới thuộc nhóm năng lượng dầu thô WTI micro, dầu Brent và khí tự nhiên vào giao dịch.

Là nhóm hàng hóa được giao dịch tại nhiều sàn quốc tế lớn, do đó khung thời gian giao dịch của các hợp đồng tương lai nhóm năng lượng thường khác nhau. Nên nắm rõ lịch giao dịch để theo dõi biến động thị trường tốt nhất

Mời quý nhà đầu từ xem chi tiết về một số mặt hàng hóa tại ảnh: 

VNF - Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương).