THỜI GIAN GIAO DỊCH CỦA CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI P2 | NHÓM NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

02/26/2022 | 14:15

Như đã nói ở phần trước, thời gian giao dịch của từng loại hợp đồng tương lai hàng hóa phụ thuộc vào quy định của các sàn giao dịch mà hàng hóa đó trực thuộc.

Với nhóm sản phẩm Nguyên liệu công nghiệp, một số mặt hàng giao dịch trên sàn ICE thường có 2 phiên giao dịch là mùa hạ và mùa đông. Một số hàng hóa khác giao dịch tại các sàn Châu Á thì chỉ có 1 khung giờ giao dịch.

Mời quý nhà đầu từ tiếp tục xem chi tiết về một số mặt hàng hóa tại ảnh: 

             

 

VNF - Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương).