Phân loại giao dịch Spread trong giao dịch hàng hóa, cách tính lãi lỗ

03/25/2022 | 15:15

Giao dịch Spread trong hàng hóa gồm 3 loại:

Inter-month (Giao dịch liên kỳ hạn) là giao dịch cùng một loại hàng hóa nhưng kỳ hạn khác nhau

Inter-exchange (Giao dịch liên Sở) các hàng hóa giống nhau, được niêm yết giá bởi các sàn hàng hóa quốc tế liên thông

Commodity Product Spread là một trường hợp đặc biệt, sản phẩm đầu vào và nguyên liệu đầu ra liên quan chặt chẽ với loại giao dịch này. Hàng hóa giống nhau được niêm yết trên các Sở giao dịch có liên thông

Inter-month (Intra-market)

Inter-month (thường được nhắc đến dưới dạng calendar spreads) là chiến lược mua và bán hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn của một loại hàng hóa nhưng thời gian đáo hạn khác nhau.

Ví dụ:

Nhà đầu cơ mua cặp Ngô CBOT Spread có kỳ hạn tháng 08/2021 và kỳ hạn tháng 10/2021. Tức là, nhà đầu tư nắm giữ vị thế mua hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Ngô tháng 08/2021 và vị thế bán hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Ngô tháng 10/2021.

Các nhà đầu tư Inter-month Spreads chủ yếu tập trung vào những thay đổi của giá trong hai tháng hợp đồng; mục đích của chiến lược này nhằm tận dụng những thay đổi đó. Trong hầu hết các trường hợp giao dịch sẽ có một tháng kỳ hạn bị lỗ và một tháng kỳ hạn có lãi. Nếu mức tăng lợi nhuận ở tháng kỳ hạn có lãi nhiều hơn mức tăng tháng lỗ ở kỳ hạn còn lại, giao dịch Inter-month Spread có lợi nhuận.

Inter-commodity (Inter-market Spreads)

Inter-commodity là chiến lược mua và bán đồng thời các hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn trong cùng một tháng kỳ hạn nhưng khác nhau về các mặt hàng. Các mặt hàng này thường có mối liên hệ với nhau, hoặc có thể thay thế nhau.

Ví dụ:

Nhà đầu tư bán cặp Spread Lúa mì kỳ hạn tháng 11/2021 và Ngô kỳ hạn tháng 11/2021. Tức là, nhà đầu tư nắm giữ vị thế bán với hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Lúa mì tháng 11/2021 và vị thế mua với hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Ngô tháng 11/2021.

Trong thức ăn chăn nuôi, Ngô và Lúa mì là 2 sản phẩm có thể thay thế cho nhau. Thị trường Lúa mì bị ảnh hưởng bởi thị trường Ngô và có xu hướng theo sau Ngô. Trung bình một năm, có 19% tổng sản lượng Lúa mì và 68% tổng sản lượng Ngô được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. Các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi sẽ tăng lượng lúa mì trong phần thức ăn chăn nuôi nếu giá Ngô tăng nhiều hơn mức tăng của giá Lúa mì. Chính vì mối liên hệ đặc biệt giữa chúng mà các nhà đầu tư có thể chọn giao dịch Inter -market Spread để tận dụng mức chệnh lệch giá giữa 2 hàng hóa này với cùng một tháng kỳ hạn.

Nhà đầu tư có thể mua và bán đồng thời các hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn của cùng một tháng kỳ hạn nhưng các mặt hàng niêm yết trên Sở giao dịch phải khác nhau.

Commodity Product Spreads

Commodity product spreads là việc trao đổi, mua và bán các hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn có liên quan đến quá trình sản xuất nguyên liệu thô.

Cách tính lãi lỗ Spread

Cách tính lãi lỗ của cặp Spread cũng tương tự như cách tính lãi lỗ của các hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn.

Inter-month Spreads

Ví dụ: Nhà đầu tư mua cặp Spread Ngô CBOT kỳ hạn tháng 08/2021 và kỳ hạn tháng 10/2021 (ZCES1N21) tại mức giá 44.25 cent/giạ, tức là mua hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Ngô tháng 08/2021 (ZCEN21) tại giá 579 cent/giạ và bán hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Ngô tháng 10/2021 (ZCEU21) tại giá 534.75 cent/giạ.

Nếu giá ZCEN21 tăng lên mức 581 cent/giạ và giá ZCEU21 tăng lên mức 536.25 cent/giạ, thì cặp spread lãi:

(581 – 579) x 5,000 + (534.75 – 536.25) x 5,000 = 2,500 cent = $25

Inter-commodity Spreads

Nhà đầu tư bán cặp Spread Lúa mì kỳ hạn tháng 11/2021 và Ngô kỳ hạn tháng 11/2021 (ZWAZCEZ21) tại mức giá 143.75 cent/giạ, nắm giữ vị thế bán với hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Lúa mì tháng 11/2021 (ZWAZ21) tại mức giá 664.75 cent/giạ và vị thế mua với hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Ngô tháng 11/2021 (ZCEZ21) tại giá 521 cent/giạ.

Nếu giá ZWAZ21 giảm xuống 661.25 cent/giạ, và giá ZCEZ21 giảm xuốn 519 cent/giạ thì cặp spread lãi:

(664.75 – 661.25) x 5,000 + (519 – 521) x 5,000 = 7,500 cent = $75

Commodity Product Spread

Thường một số thương nhân khi giao dịch sản phẩm phụ trong quá trình sản xuất đậu tương thường có tỷ lệ 1:1:1 cho 3 giá kỳ hạn của hợp đồng Đậu tương, Khô đậu tương và Dầu đậu tương. Tuy nhiên vì lí do độ lớn hợp đồng khác nhau, nên cách này không chính xác do cách niêm yết của khô và dầu từ đậu tương. Để mang tính chính xác, Sở giao dịch hàng hóa đưa ra sản phẩm ép dầu được tính = 30 hợp đồng (bao gồm mua 10 hợp đồng đậu tương và bán 11 hợp đồng khô đậu tương và bán 9 hợp đồng dầu dậu tương)

Cách định giá

[(Giá của khô đậu tương ($/short ton) x .022) + Giá của dầu đậu ($/lb) x 0.11] – giá của đậu tương ($/bu.)

Ví dụ giá SOMI01Z21 ở mức 139.5. Được tính bởi công thức:

({Giá khô đậu tương tháng 12/2021} 395 *0.022 + {Giá dầu đậu tương} 58×0.11) – {Giá đậu tương} 13.675

VNF - Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương).

Đối tác của chúng tôi