HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN LÀ GÌ?

03/11/2021 | 15:57
OPTIONS COTRACT? HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN LÀ GÌ?

Hợp đồng quyền chọn (HĐQC) - Options Cotract, là thỏa thuận hay cam kết giữa người mua và người bán về một giao dịch tài sản cơ sở với giá cả được xác định trong tương lai, trong đó người mua của hợp đồng (HĐ) có quyền lựa chọn thực hiện việc giao dịch hay không (trong tương lai) bằng việc trả một khoản phí nhất định cho người bán.

Các loại hợp đồng quyền chọn

Về cơ bản, HĐQC được chia ra làm hai loại chính: HĐQC bán và HĐQC mua. Put option - HĐQC bán cho phép bên mua hợp đồng có quyền bán tài sản cơ sở với một mức giá xác định. Call option - HĐQC mua cho phép bên mua hợp đồng có quyền mua tài sản cơ sở với một mức giá xác định. 

HĐQC còn được phân loại theo cách thức thực hiện: HĐQC kiểu Châu  Âu và HĐQC kiểu Mỹ. Với loại quyền chọn kiểu Mỹ, bên mua của hợp đồng được thực hiện quyền vào bất cứ thời điểm nào trong khoảng thời gian tính cho đến khi quyền chọn được đáo hạn. Trong khi đó, bên mua HĐQC kiểu Châu  u chỉ có thể thực hiện quyền vào ngày đáo hạn của hợp đồng.

[caption id="attachment_1058" align="aligncenter" width="750"]Hợp đồng quyền chọn (HĐQC) - Options Cotract HĐQC - Options Cotract. Ảnh: Internet[/caption]

Bên cạnh những cách phân loại kể trên, HĐQC cũng có thể được phân loại căn cứ vào loại tài sản cơ sở. Theo đó, trên thị trường HĐQC có các sản phẩm sau:

Hợp đồng quyền chọn hàng hóa: Đây là quyền chọn mà tài sản cơ sở của HĐ là một loại hàng hóa cơ bản như: Kim loại quý, nông sản,  kim loại công nghiệp….

HĐQC hợp đồng tương lai: Là loại quyền chọn mà tài sản cơ sở của hợp đồng là một HĐ trong tương lai. Theo đó, người nắm giữ quyền chọn HĐ tương lai sẽ có quyền được mua (nếu là quyền chọn mua) hoặc bán (nếu là quyền chọn bán) một số lượng nhất định của HĐ tương lai cơ sở với giá thỏa thuận trước vào hay trước một ngày cụ thể trong tương lai.

Hợp đồng quyền chọn cổ phiếu: Đây được xem là những HĐQC được thiết kế với tài sản cơ sở là một cổ phiếu đơn lẻ. Về mặt khái niệm, quyền chọn cổ phiếu đơn lẻ đem đến cho người nắm giữ nó quyền, chứ không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán một cổ phiếu cụ thể với số lượng nhất định ở mức giá xác định vào hoặc trước một thời điểm đã biết trong thời điểm tương lai.

Hợp đồng quyền chọn chỉ số cổ phiếu: Đây là HĐQC được xây dựng chủ yếu dựa trên một chỉ số cổ phiếu. Chỉ số cổ phiếu này có thể đại diện cho toàn bộ thị trường nói chung hay cho những khu vực/ngành cụ thể trên thị trường nói riêng.

Đối với quyền chọn chỉ số cổ phiếu, nhà đầu tư có thể tiếp cận với toàn bộ thị trường hay với các phân mảng cụ thể của thị trường (được xác định theo ngành – như dịch vụ tài chính, công nghệ thông tin, hàng tiêu dùng…; hoặc đối với khu vực – như quy mô vốn hóa nhỏ, quy mô vốn hóa lớn) chỉ thông qua một giao dịch duy nhất thay vì phải đồng thời thực hiện nhiều giao dịch với các (quyền chọn) cổ phiếu đơn lẻ khác nhau.

Hợp đồng quyền chọn lãi suất:HĐQC lãi suất là quyền chọn mà tài sản cơ sở của HĐ được xem là một lãi suất hoặc tài sản gắn liền với lãi suất. HĐQC trái phiếu cũng nằm trong nhóm HĐQC lãi suất khi yếu tố cơ sở của HĐ này có liên quan đến lãi suất trung và dài hạn (thời hạn trên một năm).

Hợp đồng quyền chọn tiền tệ: HĐ này bao gồm quyền chọn đối với các loại tài sản giao ngay và quyền chọn đối với HĐ tương lai tiền tệ. Nếu tài sản cơ sở của quyền chọn tiền tệ này tham chiếu đến tỷ giá giao ngay, quyền chọn tiền tệ đem lại cho bên mua của HĐ quyền được bán (hoặc mua) một lượng ngoại tệ nhất định (đồng tiền cơ sở của quyền chọn) theo tỷ giá cố định trong tương lai. Trong trường hợp quyền chọn đối với hợp đồng tương lai tiền tệ, bên mua quyền chọn có quyền được giữ một vị thế nhất định đối với HĐ tương lai cơ sở nếu họ quyết định thực hiện quyền chọn. Công cụ này cho phép các nhà đầu tư hay các doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro hoặc tận dụng tối đa cơ hội để kiếm lợi nhuận từ những biến động trên thị trường của tỷ giá trên thị trường ngoại hối.

VNF - Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)

 

 

Đối tác của chúng tôi