MỘT SỐ THUẬT NGỮ NĐT CẦN BIẾT TRONG GIAO DỊCH HÀNG HÓA

01/21/2022 | 13:55

Hàng hóa phái sinh là một trong những kênh đầu tư có quy mô lớn trên thế giới. Trong những năm trở lại đây giao dịch hàng hóa nhận được nhiều sự quan tâm và đón nhận từ phía các nhà đầu tư ở Việt Nam bên cạnh các kênh đầu tư truyền thống khác như chứng khoán, bất động sản,...

Để giúp các nhà đầu tư hiểu hơn về thị trường hàng hóa phái sinh, dưới đây là một số thuật ngữ phổ biến trong giao dịch mà các nhà đầu tư cần nắm bắt. Hãy cùng VNF tìm hiểu các thuật ngữ này nhé.

  1. Bước giá: Bước giá là khoản chênh lệch nhỏ nhất giữ 2 mức giá. Trong mỗi hợp đồng tương lai sẽ có các bước giá khác nhau để tính chi phí lãi/lỗ trong giao dịch.
  2. Ngày thông báo đầu tiền: Ngày thông báo đầu tiên trong giao dịch hàng hóa là ngày thông báo đầu tiên cho việc giao nhận hàng thực. Nghĩa là trước ngày nà, các tổ chức đầu tư hoặc cá nhân phải đóng vị thế nếu như không muốn thực hiện giao nhận hàng thực. Còn các nhà đầu tư giao nhận hàng thực có thể tiếp tục giữ vị thế đến ngày giao nhận hàng thực.
  3. Hợp đồng tương lai: là loại hợp đồng định trước hoạt động mua hoặc bán sẽ được giao dịch tại 1 thời điểm nào đó trong tương lai. Các hợp đồng tương lai này sẽ được giao dịch trên sàn giao dịch hàng hóa nhằm giảm thiểu rủi ro cho bên mua và bán khi kí kết hợp đồng.
  4. Sàn giao dịch hàng hóa: Sàn giao dịch hàng hóa phái sinh là địa điểm diễn ra các hoặt động giao dịch hàng hóa của các nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức trên toàn thế giới.

Các sàn giao dịch hàng hóa rên thế giới:

CME, CBOT, COMEX, NYMEX, thuộc sở giao dịch hàng hóa CM;

Sàn giao dịch ICE gồm ICE US và ICE EU

Ngoài ra sở giao dịch hàng hóa Việt Nam còn liên thông với một số sàn giao dịch khác như: OSE, BMDX, SGX,…

  1. Sở giao dịch hàng hóa: Là một tổ chức tư cách pháp nhân, cung cấp và duy trì một nơi mua bán cụ thể để các nhà đầu tư có thể giao dịch hàng hóa. Tại thị trường Việt Nam các nhà đầu tư muốn giao dịch hàng hóa phái sinh cần phải tuân theo những quy định và tiêu chuẩn của Sơ Giao dịch hàng hóa Việt Nam.
  2. Vị thế: Hay vị thế mở là là tổng khối lương hợp đồng tương lai trong giao dịch phái sinh hàng hóa, các hợp đồng này là các hợp đồng chưa được tất toán hoặc thực hiện nghĩa vụ giao nhận.
  3. Giới hạn vị thế: Là số lượng vị thế tối đa mà nhà đầu tư được phép nắm dữ tại một thời điểm. các vị thế này có thể là tổng của nhiều mặt hàng hoặc tổng các vị thế của một mặt hàng giao dịch. Giới hạn vị thế nhằm tránh trường hợp một nhà đầu tư cá nhân hay tổ chức nắm trong tay một số lượng lớn hợp đồng tương lai hàng hó, ảnh hưởng đến sự biến động của thị trường giao dịch.

VNF – Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)