Mức ký quỹ giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

STT Sản phẩm NHÓM HÀNG HÓA Sở giao dịch trong nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Ngô Nông sản CBOT 2.475 USD
2 Ngô mini Nông sản CBOT 495 USD
3 Đậu tương Nông sản CBOT 3.960 USD
4 Đậu tương mini Nông sản CBOT 752 USD
5 Dầu đậu tương Nông sản CBOT 3.300 USD
6 Khô đậu tương Nông sản CBOT 2.750 USD
7 Lúa mì Nông sản CBOT 3.630 USD
8 Lúa mì mini Nông sản CBOT 726 USD
9 Lúa mì Kansas Nông sản CBOT 3.740 USD
10 Gạo thô Nông sản CBOT 1.540 USD
11 Cà phê Robusta  Nguyên liệu công nghiệp ICE EU 1.496 USD
12 Cà phê Arabica  Nguyên liệu công nghiệp ICE US 7.425 USD
13 Ca cao Nguyên liệu công nghiệp ICE US 1.573 USD
14 Đường trắng Nguyên liệu công nghiệp ICE EU 1.969 USD
15 Đường 11 Nguyên liệu công nghiệp ICE US 1.478 USD
16 Bông Nguyên liệu công nghiệp ICE US 4.950 USD
17 Cao su RSS3 Nguyên liệu công nghiệp OSE 43.000 JPY
18 Cao su TSR20 Nguyên liệu công nghiệp SGX 495 USD
19 Dầu cọ thô Nguyên liệu công nghiệp BMDX 10.000 MYR
20 Bạch kim Kim loại NYMEX 3.080 USD
21 Bạc Kim loại COMEX 9.350 USD
22 Bạc mini Kim loại COMEX 4.675 USD
23 Bạc micro Kim loại COMEX 1.870 USD
24 Đồng Kim loại COMEX 6.325 USD
25 Đồng mini Kim loại COMEX 3.163 USD
26 Đồng micro Kim loại COMEX 633 USD
27 Quặng sắt Kim loại SGX 1.760 USD
28 Đồng LME Kim loại LME 16.850 USD
29

Nhôm LME

Kim loại  LME 5.900 USD
30 Chì LME Kim loại  LME 5.000 USD
31 Thiếc LME Kim loại  LME 16.670 USD
32 Kẽm LME Kim loại  LME 8.325 USD
33 Niken LME Kim loại  LME 36.600 USD
34 Dầu thô Brent Năng lượng ICE EU 8.173 USD
35 Dầu WTI Năng lượng NYMEX 7.700 USD
36 Khí tự nhiên Năng lượng NYMEX 7.700 USD
37 Dầu ít lưu huỳnh  Năng lượng ICE EU 9.272 USD
38 Xăng pha chế RBOB Năng lượng NYMEX 8.470 USD
39 Dầu thô WTI mini Năng lượng NYMEX 3.850 USD
40 Dầu thô Brent mini Năng lượng  ICE SG 981 USD
41 Khí tự nhiên mini Năng lượng NYMEX 1.925 USD
42 Dầu thô WTI micro Năng lượng NYMEX 770 USD

 

VNF ALKUN - Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)