Mức ký quỹ giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

STT Sản phẩm NHÓM HÀNG HÓA Sở giao dịch trong nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Ngô Nông sản CBOT 2.915 USD
2 Ngô mini Nông sản CBOT 583 USD
3 Đậu tương Nông sản CBOT 4.400 USD
4 Đậu tương mini Nông sản CBOT 880 USD
5 Dầu đậu tương Nông sản CBOT 3.080 USD
6 Khô đậu tương Nông sản CBOT 2.860 USD
7 Lúa mì Nông sản CBOT 3.850 USD
8 Lúa mì mini Nông sản CBOT 770 USD
9 Lúa mì Kansas Nông sản CBOT 3.850 USD
10 Gạo thô Nông sản CBOT 1.183 USD
11 Cà phê Robusta  Nguyên liệu công nghiệp ICE EU 1.936 USD
12 Cà phê Arabica  Nguyên liệu công nghiệp ICE US 9.900 USD
13 Ca cao Nguyên liệu công nghiệp ICE US 2.090 USD
14 Đường trắng Nguyên liệu công nghiệp ICE EU 1.871 USD
15 Đường 11 Nguyên liệu công nghiệp ICE US 1.478 USD
16 Bông Nguyên liệu công nghiệp ICE US 3.850 USD
17 Cao su RSS3 Nguyên liệu công nghiệp OSE 56.500 JPY
18 Cao su TSR20 Nguyên liệu công nghiệp SGX 715 USD
19 Dầu cọ thô Nguyên liệu công nghiệp BMDX 11.000 MYR
20 Bạch kim Kim loại NYMEX 3.740 USD
21 Bạc Kim loại COMEX 10.450 USD
22 Đồng Kim loại COMEX 7.150 USD
23 Quặng sắt Kim loại SGX 2.970 USD
24 Đồng LME Kim loại LME 16.250 USD
25

Nhôm LME

Kim loại  LME 7.000 USD
26 Chì LME Kim loại  LME 3.750 USD
27 Thiếc LME Kim loại  LME 21.630 USD
28 Kẽm LME Kim loại  LME 8.350 USD
29 Niken LME Kim loại  LME 37.164 USD
30 Dầu thô Brent Năng lượng ICE EU 13.3112 USD
31 Dầu WTI Năng lượng NYMEX 9.625 USD
32 Khí tự nhiên Năng lượng NYMEX 10.340 USD
33 Dầu ít lưu huỳnh  Năng lượng ICE EU 13.999 USD
34 Xăng pha chế RBOB Năng lượng NYMEX 11.825 USD
35 Dầu thô WTI mini Năng lượng NYMEX 4.813 USD
36 Dầu thô Brent mini Năng lượng  ICE SG 1.585 USD
37 Khí tự nhiên mini Năng lượng NYMEX 2.585 USD
38 Dầu thô WTI micro Năng lượng NYMEX 963 USD

 

VNF ALKUN - Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)

Đối tác của chúng tôi