KÝ QUỸ TRONG GIAO DỊCH HÀNG HÓA PHÁI SINH

03/14/2021 | 15:50
KÝ QUỸ TRONG GIAO DỊCH HÀNG HÓA PHÁI SINH

Ký quỹ là gì?

Ký quỹ trong giao dịch hàng hóa phái sinh là số tiền mà nhà đầu tư phải nộp và duy trì trên tài khoản của mình để thực hiện nghĩa vụ thanh toán từ giao dịch hàng hóa phái sinh.

Đây không phải là phần tiền thanh toán trả trước của toàn bộ hợp đồng mà là khoản tiền đảm bảo sẽ thực hiện nghĩa vụ tại thời điểm đáo hạn.

Khác với các thị trường cơ sở, ký quỹ không phải là khoản tiền vay nên không phải chịu lãi suất. Đây chính là lý do mà khi giao dịch phái sinh hàng hóa, nhà đầu tư chỉ cần phải trả duy nhất phần phí giao dịch (vào khoảng 300.000 - 350.000 tùy vào từng sản phẩm giao dịch) mà không phải trả bất cứ một khoản phí nào khác như lãi suất qua đêm. Điều này đặc biệt có lợi cho các nhà đầu tư dài hạn, thường nắm giữ vị thế mở trong một thời gian dài.

[caption id="attachment_960" align="aligncenter" width="980"]KÝ QUỸ TRONG GIAO DỊCH HÀNG HÓA PHÁI SINH KÝ QUỸ TRONG GIAO DỊCH HÀNG HÓA PHÁI SINH. Ảnh: Internet[/caption]

Phân loại ký quỹ:

  • Ký quỹ ban đầu (Initial Margin - IM): Đây là khoản tiền nhỏ nhất mà nhà đầu tư phải đặt vào tài khoản đẻ có thể nắm giữ một khối lượng hợp đồng (Đủ điều kiện đặt lệnh mở mới).
  • Ký quỹ duy trì (Maintenance Margin - MM): Đây là khoản tiền cần nộp thêm khi ký quỹ dưới mức yêu cầu.
  • Ký quỹ biến đổi (Variation Margin - VM): Đây là khoản tiền cần nộp thêm khi ký quỹ dưới mức yêu cầu.
  • Ký quỹ giao nhận hàng hóa (Delivery Margin - DM): ÁP dụng sau ngày thông báo đầu tiên khi có ý định tham gia giao nhận hàng hóa.

Hiện tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) chưa thông qua việc giao nhận hàng hóa thực, và dưới góc độ của nhà đầu tư giam gia thị trường để hưởng chênh lệch từ sự biến động giá thì bạn có thể bỏ qua và không cần quan tâm đến loại ký quỹ giao nhận hàng hóa.

Tham khảo mức ký quỹ ban đầu: https://ivnf.vn/ky-quy/

Xử lý ký quỹ:

Mức ký quỹ yêu cầu = 100%: đây là mức ký quỹ ban đầu đối với doanh nghiệp và 120% với cá nhân.

Nhà đầu tư phải tuân thủ mức ký quỹ này khi tham gia giao dịch hàng hàng thì mới có đủ điều kiện đặt lệnh.

Mức ký quỹ duy trì = 100% mức ký quỹ ban đầu.

Nhà đầu tư sẽ nhận được thông báo trên các phần mềm giao dịch và qua Email về cảnh báo mức ký quỹ. Nhà đầu tư cần thực hiện bổ sung ký quỹ về mức ký quỹ ban đầu. Nếu tài khoản vi phạm mức ký quỹ này trong 3 ngày liên tiếp (Theo sao kê cuối ngày), một phần hoặc toàn bộ các vị thế mở (Các lệnh ở trạng thái mở) của tài khoản giao dịch này sẽ bị tất toán (đóng lệnh bắt buộc) vào ngày giao dịch tiếp theo để đảm bảo an toàn ký quỹ.

Mức hủy các lệnh chờ khớp = 70% mức ký quỹ ban đầu.

Nhà đầu tư sẽ nhận được thông báo trên phần mềm giao dịch. Vi phạm mức ký quỹ này, toàn bộ các lệnh cờ của tài khoản giao dịch này sẽ bị hủy.

Mức tất toán vị thế bắt buộc =  40% mức ký quỹ ban đầu.

Nhà đầu tư sẽ nhận được thông báo qua tin nhắn về số điện thoại đăng ký mở tài khoản. Vi phạm mức ký quỹ này, toàn bộ các vị thể mở của tài khoản giao dịch này sẽ bị tất toàn (Đóng lệnh bắt buộc).

Nguồn: Sưu tầm

VNF - Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)

Đối tác của chúng tôi