Khuyến nghị giao dịch Nông sản Đậu Tương ngày 20/04/2022: Quan sát hành vi giá, có thể vào lệnh mua tại vùng hỗ trợ khi có xác nhận của nến tăng đóng trên vùng này. Lưu ý đặt dừng lỗ phòng vệ rủi ro.

02/20/2022 | 14:58

I/ Điểm tin

Giá đậu tương trái chiều trong bố cảnh nhu cầu xuất khẩu của Mỹ mạnh, trong khi dầu đậu tương tăng.

Đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 5 tăng 1-3/4 US cent lên 17,16-1/2 USD/bushel. Đậu tương kỳ hạn tháng 7 giảm 1-1/2 US cent xuống 16,91-3/4 USD/bushel.

Dầu đậu tương kỳ hạn tháng 7 tăng 0,11 US cent lên 78,2 US cent/lb

II/ Xu hướng

Tăng trưởng chậm. Hiện tại giá đã cắt qua trendline giảm lớn và có xu hướng tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên giá chưa đủ lực cắt qua vùng kháng cự hiện tại. Vùng hỗ trợ và trendline giảm đã tạo thành vùng hợp lưu tín hiệu, khả năng để tăng trưởng tiếp giá sẽ tạo một nhịp hồi về vùng hợp lưu tín hiệu này.

III/ Khuyến nghị giao dịch

  • Kháng cự: 1708’4 – 1713’2
  • Hỗ trợ: 1671’2 – 1679’0
  • Khuyến nghị: Quan sát hành vi giá, có thể vào lệnh mua tại vùng hỗ trợ khi có xác nhận của nến tăng đóng trên vùng này. Lưu ý đặt dừng lỗ phòng vệ rủi ro.
  • Chiến lược: BUY 1671’2 – 1679’0
  • TP: 1705’0
  • SL: 1700’0

Đối tác của chúng tôi