Khuyến nghị giao dịch Đường 11 ngày 29/03/2022: Có thể mua ngay với giá thị trường hoặc chờ hồi nhẹ về vùng hỗ trợ thì có thể vào lệnh mua. Đặt dừng lỗ phòng vệ rủi ro. 

01/29/2022 | 13:46

I/ Điểm tin

Đường thô kỳ hạn tháng 5 đóng cửa giảm 0,02 US cent hay 0,1% xuống 19,59 USD/lb.

Các đại lý cho biết triển vọng sản lượng đường đang cải thiện tại Ấn Độ đảm bảo thị trường có đủ nguồn cung trong vụ này, với khả năng hạn chế xuất khẩu không chắc có ảnh hưởng đáng kể.

Ấn Độ có kế hoạch hạn chế xuất khẩu đường lần đầu tiên trong 6 năm để ngăn cản giá đường trong nước tăng vọt và có thể hạn chế xuất khẩu mùa này ở mức 8 triệu tấn.

Hạn ngạch xuất khẩu đề xuất cao hơn kỳ vọng khoảng 7,5 triệu tấn đường xuất khẩu cho năm nay của chính phủ và do đó có thể không có hỗ trợ đáng kể với giá đường trước mắt.

Đường trắng kỳ hạn tháng 5 giảm 7,9 USD hay 1,4% xuống 554,8 USD/tấn.

II/ Xu hướng

Giá tăng trưởng chậm, tuy nhiên khi quan sát biểu đồ khung H4 có thể thấy lực mua khá đều và ổn định khi các cây nến xanh thân dày liên tục xuất hiện. Sau nhịp hồi điều chỉnh giá trước đó thì hiện giá đang dao động ở vùng phía trên của đường bollinger band của khung H4. Với 2 cây nến xanh đóng gần nhất báo hiệu cho việc lực mua đang dần tăng.

III/ Khuyến nghị giao dịch

  • Kháng cự: 19.81 – 19.89
  • Hỗ trợ: 19.41 – 19.47
  • Khuyến nghị: Có thể mua ngay với giá thị trường hoặc chờ hồi nhẹ về vùng hỗ trợ thì có thể vào lệnh mua. Đặt dừng lỗ phòng vệ rủi ro. 
  • Chiến lược: BUY 19.52-19.57
    • TP: 19.82
    • SL: 19.33

Đối tác của chúng tôi