Ichimoku là gì? Chiến lược giao dịch hiệu quả dành cho người mới

08/14/2022 | 08:54

Ichimoku là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật hiểu quả nhất được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới, tuy nhiên nó khá khó hiểu. Bài viết dưới đây sẽ giúp các nhà giao dịch đơn giản hóa mọi vấn đề của Ichimoku và chia sẻ chiến lược sử dụng công cụ Ichimoku cho người mới bắt đầu.

Ichimoku là gì?

Ichimoku tên đầy đủ là Ichimoku Kinko Hyo, hay còn được các trader gọi tắt là mây Ichimoku là một tập hợp các chỉ báo kỹ thuật được thiết kế để trở thành một hệ thống riêng biệt. Những tập hợp chỉ báo này có nhiệm vụ xác định đường hỗ trợ/kháng cự, xu hướng và điểm vào lệnh cho các nhà giao dịch.

Bộ chỉ báo Ichimoku là một hệ thống riêng biệt và không cần phải kết hợp với bất kỳ một chỉ báo kỹ thuật hay phương pháp nào khác.

Các thành phần của chỉ báo Ichimoku

Các thành phần của chỉ báo Ichimoku Các thành phần của chỉ báo Ichimoku

Gồm 5 đường tín hiệu khác nhau:

 • Đường Tenkan-sen (đường chuyển đổi ): đường màu xanh dương  được tính bằng cách cộng mức cao nhất và mức thấp nhất trong 9 kỳ giao dịch rồi chia cho 2. Từ đường này giúp dễ dàng tìm được mức hổ trợ và kháng cự, cũng như tín hiệu đảo chiều.
 • Đường Kijun-sen (đường xu hướng): đường màu đỏ, tính bằng trung bình cộng trong 26 kỳ của mức cao nhất và mức thấp nhất.
 • Đường Senkou Span A: Khoảng senkou A, được tính bằng trung bình cộng của Tenkan-sen và Kijun-sen. Đường này được coi là đường dự báo tương lai vì nó được vẽ trước 26 phiên.
 • Senkou Span B: được tính bằng trung bình cộng của mức cao nhất và mức thấp nhất trong 52 kỳ. Đường này cũng được coi là đường dự báo tương lai vì nó được vẽ về phía trước 26 phiên
 • Chikou Span (màu xám) đường trễ, nó là đường giá hiện tại được làm trễ đi 26 kỳ.
 • Senkou Span A và Senkou Span B khi hợp lại tạo thành đám mây kumo, dẫn hướng cho giá trước 26 kỳ.

Mây Ichimoku

Mây Ichimoku (Kumo) là điểm đặc biệt và nổi bật nhất trong tập hợp chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo.

Mây Ichimoku được coi là biểu thị sức mạnh của tâm lý thị trường. Khi đám mây to, dày biểu thị rằng ở đó sức mạnh tâm lý đám đông đang rất vững mạnh, khó phá vỡ. Ngược lại, khi đám mây nhỏ, mỏng sẽ biểu hiện tâm lý e dè, không chắc chắn và dễ bị ffi qua.

Chính vì đặc điểm đó của mây Ichimoku khiến cho nó mang đến những góc nhìn thú vị trong giao dịch như sau:

 • Ta có thể dự đoán được xu hướng và tình hình diễn biến của thị trường dựa vào màu sắc, hình dáng, độ dày mỏng của đám mây.
 • Đám mây Ichimoku đóng vai trò như một màn chắn hiệu quả, ví dụ như sử dụng Senkou Span B phẳng làm mức hỗ trợ và kháng cự.
 • Mây Ichimoku đóng vai trò như một ngưỡng tâm lý, và là điểm cân bằng. Khi giá càng ra xa đám mây, có nghĩa là giá càng đi ra xa ngưỡng giới hạn tâm lý và điểm cân bằng của thị trường. Khi đó, tâm lý đám đông sẽ được điều chỉnh và giá sẽ có xu hướng về lại vị trí cân bằng, tức là về lại gần đám mây.

Chiến lược sử dụng bộ chỉ báo Ichimoku dành cho người mới

Các nhà giao dịch sẽ sử dụng đám mây Kumo được dự đoán cho tương lai, đưa ra những thông tin dự báo cho xu hướng sẽ diễn ra và quyết định xem sẽ mua hay bán.

Nếu giá nằm dười đám mây Kumo thì chúng ta sẽ bán và giá nằm trên đám mây thì chúng ta sẽ mua

Khi đã xác định được hướng đi cho mình, các nhà giao dịch nên chờ cho giá hồi về đường Kijun-sen và bắt đầu cắt qua Tenkan-sen thì hãy bắt đầu vào lệnh.

Cụ thể đối với chiến lược MUA khi:

 • Giá nằm ở phía trên mức thấp nhất của đám mây Kumo. Đám mây sẽ hỗ trợ tốt cho giá.
 • Giá di chuyển xuống dưới đường màu đỏ Kijun-sen tạo trạng thái pullback cho giá.
 • Giá hồi lại bằng cách cắt lên đường màu xanh Tenkan-sen (đường tín hiệu)

Cụ thể đối với chiến lược BÁN khi:

 • Khi giá nằm phía dưới mức cao nhất của đám mây Kumo. Đám mây sẽ đóng vai trò kháng cự tốt cho giá.
 • Giá di chuyển lên trên đường màu đỏ Kijun-sen sẽ tạo trạng thái pullback tăng cho giá.
 • Giá hồi lại bằng cách cắt xuống đường màu xanh Tenkan-sen (đường tín hiệu)

Ý nghĩa của Ichimoku.

Ichimoku Kinko Hyo là một tập hợp nhận dạng xu hướng dựa vào đường trung bình động (Moving Average). Biểu đồ sử dụng Ichimoku chứa nhiều dữ liệu hơn so với một biểu đồ thông thường, chính vì thế nó giúp chúng ta nhìn thấy một bức tranh toàn cảnh hơn về hoạt động của giá.

Những con số mà Ichimoku đưa ra có ý nghĩa về cả Không gian & thời gian, về Dao động sóng và Đo lường giá trị.

Đối với những chỉ báo khác như như Moving Average hay Bollinger Bands, thường phải kết hợp với những công cụ hỗ trợ khác để tạo ra phương pháp giao dịch đạt được hiệu quả nhất. Tuy nhiên, đối với Ichimoku thì điều đó gần như không cần thiết.

Đây là một chỉ báo tập hợp nhiều thành phần, trong đó gồm các thành phần có vai trò xác định xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự và các điểm ra vào lệnh

Chính những điểm đặc biệt đó mà Ichimoku có thể hoạt động như một hệ thống giao dịch độc lập và cũng là điểm khiến Ichimoku trở nên khác biệt so với những chỉ báo khác.

 

VNF – Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)

 

Đối tác của chúng tôi