Hướng dẫn phân tích cơ bản trong giao dịch hàng hóa phái sinh?

05/29/2022 | 17:56

Hướng dẫn phân tích cơ bản trong giao dịch hàng hóa phái sinh?

Như ở bài viết trước VNF đã giải thích như thế nào là phân tích cơ bản trong giao dịch hàng hóa thì hôm nay VNF xin gửi đến các nhà đầu tư cách sử dụng phân tích cơ bản trong giao dịch hàng hóa phái sinh.

Hướng dẫn phân tích cơ bản trong giao dịch hàng hóa phái sinh? Hướng dẫn phân tích cơ bản trong giao dịch hàng hóa phái sinh?

Sử dụng phân tích cơ bản để dự đoán giá hàng hóa

Giá cả của hàng hóa sẽ giao động trong thời gian ngắn hạn, vậy nên không thể đưa ra dự báo cơ bản về giá của hàng hóa trong các giao dịch ngắn hạn. Thậm chí còn khó khăn hơn với các nhà đầu tư hàng hóa mới. Để giảm thiểu rủi ro các nhà giao dịch mới hay thậm chí các nhà gioa dịch đã có nhiều kinh nghiệm nên sử dụng các chiến lược phân tích cơ bản dài hạn. trong quá trình sử dụng phân tích cơ bản để dự đoán giá cả hàng hóa các nhà giao dịch nên tìm kiếm các xu hướng phát triện đang tác động đến yếu tố cung và cầu.

 Để bắt đầu cho viêc nghiên cứu cơ bản hàng hóa, đã có rất nhiều nguồn báo cáo tổng hợp của chính phủ - USDA, Bộ Năng lượng,… Nhiều nhà môi giới hàng hóa lớn cũng xuất bản các nghiên cứu cơ bản cho chính khách hàng của mình.

Tìm kiếm xu hướng

Những gì bạn cần làm là tìm kiếm xu hướng thị trường. Ví dụ, nếu nguồn cung của đậu tương đang ở mức cao nhất trong năm mà chúng ta trồng ở một mức kỷ luật cho mùa này. Bạn có thể sẽ muốn giao dịch bán ngay để tránh rủi ro trong tương lai giá đậu tương có xu hướng giảm.

Đối với xu hướng dài hạn trong hàng hóa thì khả năng phân tích cơ bản dễ dàng phát hiện hơn. Nhưng phương pháp phân tích kĩ thuật cũng được nhiều người yêu thích vì khả năng nắm bắt các biến động ngắn hạn của gía cả hàng hóa. Hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp muốn biết tổng thể bức tranh hàng hóa sử dụng phân tích cơ bản và sau đó sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định thời gia ra vào. Đó là bản chất của cách tiếp cận kỹ thuật đối với hàng hóa trên thị trường.

VNF – Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)