HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI TRONG HÀNG HÓA PHÁI SINH?

03/10/2021 | 15:51
HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI TRONG HÀNG HÓA PHÁI SINH?

Hợp đồng tương lai (HĐTL) là gì?

Hợp đồng tương lai (Futures Contract) là một thỏa thuận để mua hoặc bán một lượng hàng hóa hay công cụ tài chính đã được tiêu chuẩn hóa về chất lượng và số lượng tại một ngày được xác định trước trong tương lai.

Những thông số của HĐTL được Sàn giao dịch đưa ra chi tiết thông qua một bản đặc tả hợp đồng.

HĐTL trong hàng hóa phái sinh

Hợp đồng tương lai hàng hóa là một loại hợp đồng có loại tài sản cơ sở là hàng hóa. Và hàng hóa được phân loại theo những nhóm hàng hóa cơ bản như sau:

  • Nhóm Nông Sản: Gồm những sản phẩm như lúa mì, ngô, đậu tương,...
  • Nhóm Năng Lượng: Gồm những sản phẩm như khí đốt, dầu thô,...
  • Nhóm Nguyên Liệu Công Nghiệp: Gồm những sản phẩm như cà phê Arabica, Cà phê Robusta, bông sợi, đường, cao su,...
  • Nhóm Kim Loại: Gồm những sản phẩm kim loại công nghiệp như Đồng, Thép, Nhôm,...

Tiêu chuẩn HĐTL

[caption id="attachment_1049" align="aligncenter" width="1430"]Hợp đồng tương lai hàng hóa phái sinh Hợp đồng tương lai hàng hóa phái sinh. Ảnh: Internet[/caption]

Hợp đồng tương lai được trao đổi và chỉ định chất lượng, số lượng, thời gian giao hàng thực tế và địa điểm cho sản phẩm nhất định. Sản phẩm này có thể là một mặt hàng nông sản chẳng hạn như 500.000 giạ ngô được giao trong tháng 4 hoặc nó có thể là tài sản chính, chẳng hạn như giá trị đồng Dollar Mỹ là 62.600 pound trong tháng 12. 

Các thông số kỹ thuật của hợp đồng là giống hệt nhau cho tất cả những người tham gia. Đặc tính này của hợp đồng cho phép người mua hoặc người bán dễ dàng chuyển quyền sở hữu hợp đồng cho một bên khác bằng cách giao dịch. Với tiêu chuẩn của các thông số kỹ thuật hợp đồng, biến hợp đồng duy nhất thành giá cả. Giá được phát hiện bằng cách đấu thầu và cung cấp, còn được gọi là báo giá, cho đến khi một giao dịch xảy ra.

Hợp đồng tương lai là sản phẩm được tạo ra bởi các quy định về giao dịch. Do đó, để giao dịch được dễ dàng hơn trên thị trường tập trung, cần tiêu chuẩn hóa các thông số kỹ thuật của từng hợp đồng.

Nguồn: Sưu tầm

VNF - Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)

Đối tác của chúng tôi