GIAO DỊCH SPREAD HÀNG HÓA PHÁI SINH

04/07/2022 | 16:14

Giao dịch Spread là một chiến lược đầu tư kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá. Để biết thêm về chiến lược giao dịch này, mời quý nhà đầu tư cùng tham khảo những thông tin sau từ VNF

Giao dịch Spread là gì?

 Trong giao dịch Spread, nhà đầu tư sẽ mua đồng thời một hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn và bán ra một hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn khác, lợi nhuận mà NĐT kiếm được phụ thuộc vào sự chênh lệch giá từ các hợp đồng trên.

Phân loại giao dịch Spread trong hàng hóa phái sinh

  1. Inter-month (Giao dịch liên kỳ hạn) cùng một loại hàng hóa nhưng có kỳ hạn giao dịch khác nhau
  2. Inter-commodity (Giao dịch liên hàng hóa) các hàng hóa giao dịch khác nhau
  3. Inter-exchange (Giao dịch liên Sở) các hàng hóa giống nhau, được niêm yết bởi các sàn hàng hóa quốc tế liên thông
  4. Commodity Product Spread là một dạng đặc biệt liên quan đến sản phẩm đầu vào và nguyên liệu đầu ra. Hàng hóa giống nhau được niêm yết trên các Sở giao dịch có liên thông

Lợi ích từ giao dịch Spread

  1. Nhà đầu tư khi thực hiện giao dịch Spread có thể tìm kiếm lợi nhuận ngay cả khi thị trường đang xảy ra biến động mạnh mẽ và bất ngờ.
  2. Spread là loại hợp đồng được sử dụng rộng rãi trên thị trường tài chính thế giới và hàng hóa phái sinh, chúng có vai trò quan trọng hơn cả bảo hiểm hàng hóa (hedging) và đầu cơ. Giao dịch rủi ro ít và an toàn, do kích thước giao dịch tối thiểu, phí giao dịch và ngâm sách ký quỹ tương đối thấp.
  3. Khi thị trường thế giới bị tác động bởi các yếu tố ngoại vi như: lạm phát, suy thoái kinh tế, chiến tranh…cả hai hợp đồng trong giao dịch này cũng sẽ bị ảnh hưởng như nhau, điều này làm cho tính biến động giảm đi đáng kể.

VNF – Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)

Đối tác của chúng tôi