Cập nhật sản phẩm mới Bạc mini, Đồng mini, Bạc micro, Đồng micro (COMEX)

05/30/2022 | 17:23

Kính gửi Quý Nhà đầu tư và Đối tác,

Thông qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), VNF trân trọng thông báo tới Quý Nhà đầu tư và Đối tác:

Quyết định số 464/QĐ/TGĐ-MXV về việc bổ sung một số sản phẩm mới giao dịch tại MXV kể từ ngày 5/7/2022 cùng các thông tin cụ thể về sản phẩm.
Quyết định số 465/QĐ/TGĐ-MXV về việc ban hành mức phí giao dịch các sản phẩm mới này tại MXV.

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm.

464QĐ vv Giao dịch sản phẩm Bạc mini, Đồng mini, Bạc micro, Đồng micro thuộc Sở Giao dịch hàng hóa COMEX tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 30.06.2022

465QĐ vv Ban hành mức Phí giao dịch sản phẩm Bạc mini, Đồng mini, Bạc micro tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 30.06.2022

Đối tác của chúng tôi