CÁC LOẠI LỆNH TRONG GIAO DỊCH HÀNG HÓA PHÁI SINH

03/15/2021 | 15:30

Bài viết tổng quan về các thuật ngữ cơ bản trong thị trường hàng hóa phái sinh mà nhà đầu tư cần nắm rõ. Các loại lệnh trong giao dịch hàng hóa phái sinh có 2 loại lệnh thị trường (MKT) và lệnh chờ. Lệnh chờ gồm có 3 loại lệnh: Limit (LMT), STOP (STP) và STOP LIMIT (SLT).

Lệnh thị trường (Market Order / MKT)

Lệnh Mua và Bán các hợp đồng tại mức giá thị trường. Là lệnh thực thi ngay khi bạn ra quyết định vào lệnh.

Lệnh chờ giới hạn (Limit Order / LMT)

Lệnh Mua và Bán các hợp đồng tại mức giá được chỉ định hoặc tốt hơn.

Mức giá tốt hơn là mức giá cao hơn mức giá chỉ định đối với lệnh bán và mức giá thấp hơn mức giá chỉ định đối với lệnh mua.

Lệnh LMT có hiệu lực kể từ khi nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

Lệnh LMT có hiệu lực kể từ khi nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

  • SELL LMT và BUY LMT là một loại lệnh chờ đặt biệt.
    • SELL LMT: là lệnh đạt bán với giá cao hơn giá thị trường hiện tại. Giá cao hơn này sẽ nằm ở tương lai.
    • BUY LMT: Là lệnh đặt mua với giá thấp hơn giá thị trường hiện tại. Giá thấp hơn này sẽ nằm ở tương lai.
CÁC LOẠI LỆNH TRONG GIAO DỊCH HÀNG HÓA PHÁI SINH CÁC LOẠI LỆNH TRONG GIAO DỊCH HÀNG HÓA PHÁI SINH. Ảnh: Internet

Lệnh dừng (Stop Order / STP)

Mua/Bán các hợp đồng với thị tường khi mức giá tại thị trường bằng mức giá dừng được chỉ định trước.

Tương tự như lệnh chờ giới hạn, Lệnh dừng STP có hiệu lực kể từ khi nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

Bạn có thể dừng STP như một lệnh dừng lỗ là loại lệnh nằm mục đích bảo vệ bạn tránh những thua lỗ thêm khi giá đi ngược hướng với giao dịch của bạn.

Lệnh dừng lỗ luôn rất quan trọng nếu như bạn không muốn ngồi 24/24 giờ bên máy tính để lo lắng về việc mình có thể bị “Cháy tài khoản”. Bạn chỉ cần đơn giản là đạt lệnh dừng lỗ cho các lệnh đang có của mình và có thể làm những công việc khác mà không cần phải lo lắng.

Lệnh dừng giới hạn (Stop Limit Order / STL)

Mua/Bán các hợp đồng với mức giá giới hạn khi mức giá tại thị trường bằng mức giá dừng được chỉ định trước.

Lệnh hủy (Cancellation)

Đây là lệnh hủy bỏ lệnh đã ra trước đó. 

VNF - Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)

Đối tác của chúng tôi