Báo cáo nông sản hàng tuần của USDA

02/27/2022 | 14:54

USDA là Gì?

USDA là từ viết tắt của United States Department of Agriculture nghĩa là Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ – là cơ quan hành pháp liên bang của Hoa Kỳ chịu trách nhiệm phát triển và thực thi các luật của liên bang liên quan đến nông nghiệp, lâm nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và nhu cầu thực phẩm. 

Thứ 2: Báo cáo về kiểm tra giao hàng của USDA

Báo cáo kiểm tra giao hàng (Export Inspections) do Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) phát hành vào thứ 2 hàng tuần, cung cấp các số liệu hàng xuất khẩu lên tàu trong tuần tính từ thứ năm tuần trước của các mặt hàng nông sản ngô, đậu tương và lúa mỳ.

Là các số liệu xuất khẩu trong tuần và xuất khẩu lũy kế từ đầu niên vụ, giúp chúng ta có được cái nhìn báo quát về quá trình hoạt động các đơn hàng xuất khẩu của Mỹ và khả năng xuất khẩu trong thời gian thời gian tới.

  • Khung giờ báo cáo (mùa hè): 22:00 thứ 2 hàng tuần.
  • Khung giờ báo cáo (mùa đông): 23:00 thứ 2 hàng tuần.

Thứ 3: Báo cáo về mùa vụ cây trồng của USDA

Báo cáo mùa vụ cây trồng (Crop Progress) được Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) phát hành từ tháng 4 đến hết tháng 11 hàng năm, cung cấp các số liệu về tiến độ và chất lượng của các mùa vụ nông sản tại Mỹ bao gồm: ngô, đậu tương, lúa mỳ vụ đông, lúa mỳ vụ xuân, bông, đường.

Sẽ có các số liệu về mùa vụ cị thể cho từng bang sản xuất, có so sánh với tuần trước, năm ngoái và trung bình 5 năm. Sẽ giúp chúng ta có được cái nhìn tổng quan và cụ thể về các mùa vụ nông sản tại Mỹ.

  • Khung giờ báo cáo (mùa hè): 03:00 thứ 3 hàng tuần.
  • Khung giờ báo cáo (mùa đông): 04:00 thứ 3 hàng tuần.

Thứ 5: Báo cáo về giao hàng & bán hàng của USDA

Báo cáo giao hàng & bán hàng: (Export Sales report) thường được Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) ban hành vào giữa tuần, cung cấp các số liệu bán hàng và giao hàng ở tuần trước của các mặt hàng nông sản bao gồm ngô, đậu tương, khô đậu tương, dầu đậu tương, lúa mỳ, bông, đường.

Các số liệu này đều được phân bổ chi tiết đến từng quốc gia nhập khẩu lớn.

Các số liệu bao gồm cả bán hàng và giao hàng trong tuần, lũy kế từ đầu niên vụ, sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về tình hình xuất khẩu của Mỹ và triển vọng xuất khẩu trong thời gian tới.

  • Khung giờ báo cáo (mùa hè): 19:30 thứ 5 hàng tuần.
  • Khung giờ báo cáo (mùa đông): 20:30 thứ 5 hàng tuần.

VNF - Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương).

 

Đối tác của chúng tôi