Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và giao dịch liên kỳ hạn Nông sản tại MXV

09/28/2022 | 09:16

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư,

Thông qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), VNF xin gửi tới Quý Nhà đầu tư Quyết định v/v Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và giao dịch liên kỳ hạn Nông sản tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 27/6/2022.

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm.

445QĐ vv Ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 24.06.2022

444QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 24.06.2022

VNF - Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương).

 

Đối tác của chúng tôi