Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, giao dịch liên kỳ hạn Nông sản tại MXV

09/06/2022 | 09:58

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư,

Thông qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), VNF xin gửi tới Quý Nhà đầu tư Quyết định v/v Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 08/08/2022.

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm.

578QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 05.08.2022 579QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 05.08.2022

579QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 05.08.2022

VNF - Dẫn Đầu Xu Hướng

(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương).