An toàn tiền gửi

Tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt

Các khoản đầu tư của khách hàng được thiết lập tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt dưới sự bảo chứng của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) và các Ngân hàng thương mại uy tín.

Tách biệt tài khoản đầu tư

Tài khoản của khách hàng được tách biệt hoàn toàn khỏi vốn kinh doanh của công ty. Mỗi tài khoản của khách hàng có một mã số duy nhất và chỉ được sử dụng với mục đích ký quỹ của khách hàng.

Tất cả các khoản tiền đầu tư của khách hàng được lưu ký bởi Trung tâm Thanh toán bù trừ của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Theo đó, tài khoản giao dịch của khách hàng sẽ được hạch toán hàng ngày một cách cụ thể và chi tiết, đảm bảo tính minh bạch và theo sát diễn biến giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới.

Kỹ thuật Mã hóa thông tin khách hàng

Nhằm bảo vệ giao dịch trực tuyến của khách hàng, các thông tin người dùng được chúng tôi bảo mật riêng tư và toàn vẹn thông qua kỹ thuật mã hóa thông tin hiện đại nhất hiện nay. Khách hàng khi truy cập tài khoản cá nhân trên website sẽ được xác thực danh tính, đảm bảo mọi dữ liệu, thông tin trao đổi giữa khách hàng và VNF được mã hóa, tránh nguy cơ can thiệp từ bên thứ 3.